در این بخش شما با نمونه تعمیرات تلویزیون سونی sony که در نمایندگی ماهیران سرویس تعمیرگاه مجاز تلویزیون در تهران و کرج انجام شده است آشنا می شوید .

ایراد در تلویزیون سونی 47r500
ایراد در تلویزیون سونی 47r500

خرابی در این مدل تلویزیون سونی 47r500 به این صورت بود که تلویزیون صدا داشت ولی تصویر نداشت و چراغ قرمز جلوی تلویزیون 6 بار چشمک می زند .

ایراد مین برد تلویزیون سونی 55x8500d
ایراد مین برد تلویزیون سونی 55x8500d

ایراد در تلویزیون سونی مدل 55x8500d به این صورت بود که صدای تلویزیون قطع می شد و کنترل کار نمی کرد . علت خرابی ایراد در مین برد این تلویزیون بود .

جستجو

خدمات تعمیراتی