در این بخش شما با نمونه تعمیرات تلویزیون هیتاچی hitachi که در نمایندگی ماهیران سرویس تعمیرگاه مجاز تلویزیون در تهران و کرج انجام شده است آشنا می شوید .

ایراد در تلویزیون هیتاچی مدل 32ld9800
ایراد در تلویزیون هیتاچی مدل 32ld9800

ایراد در تلویزیون هیتاچی مدل 32ld9800 به این صورت بود که پس از مدتی از روشن بودن تلویزیون صفحه تلویزیون سیاه می شد و تلویزیون صدا داشت ولی تصویر نداشت .

جستجو

خدمات تعمیراتی