خرابی در تلویزیون بلست مدل 50se110b
خرابی در تلویزیون بلست مدل 50se110b

خرابی در این مدل تلویزیون بلست به این صورت بود که پس از روشن کردن صفحه تلویزیون سیاه بود ولی صدای تلویزیون پخش میشد . علت خرابی ایراد در قسمت بک لایت تلویزیون است .

جستجو

خدمات تعمیراتی